Със заповед № ОХ- 360/12.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за oфицери във военните формирования на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища,които са изпълнявали военна служба.

Основни изисквания – висше медицинско образование, годни за военна служба,неосъждани, да нямат друго гражданство,да покриват нормативите за физическа годност.
Срок за подаване на документите 07.07.2017г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините