ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИТОВО , ЧЕ НА 15.05.2020 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЕС/ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА.