НСИ напомня на участвалите контрольори и преброители в „Преброяване – 2021“, че срокът за деклариране на доходите от участието им, изтича на 30.04.2022 г. Повече информация и образци на документите може да намерите на интернет страницата на НАП.