Уважаеми граждани,

Публикуваме Ви проект на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 г. на Община Ситово за обществено обсъждане.

Моля предлагайте Ваши предложения и мнения в деловодството на Община Ситово, стая № 37, с. Ситово, ул. „Трети март” № 72.

Стратегия