ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

______________________________________________________________________

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

Предоставянето на услугата „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ и    през 2021 г.

 

Община Ситово предоставя топъл обяд за най-пострадалите от пандемията COVID-19 и през 2021 г. От услугата ще могат да се възползват 170 нуждаещи се лица от общината.

Финансирането на операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от Ковид-19“, която стартира от 4 януари 2021 г., е по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България с Управляващ орган Агенция за социално подпомагане. Община Ситово е директен бенефициент и ще предоставя помощта от 04.01.2021г. до 27.04.2021г..

Предвидено е храната – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, да се доставя до дома на потребителите всеки работен ден. Обхванати са възрастни над 65 г. без никакви доходи или с такива под линията на бедност, както и хора с увреждания, които не могат да осигурят сами прехраната си.

Конкретните целеви групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.