Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА, в законоустановения срок от 14 дни /до 20.02.2018г. вкл./, Община Ситово чрез публикуване на Проекта на наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на e-mail: sitovo@mail.bg или в деловодството на Община Ситово

Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по пътищата на територията на Община Ситово