ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИТОВО

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, която ще се проведе на 11.03.2019г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ситово. Церемонията по „Първа копка“ ще се проведе до билборда на проекта на  разклона на с. Искра непосредствено след приключване на пресконференцията.

По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800” по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020г.“ се изпълнява по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020г.“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

 

Вашето присъствие е важно за нас!