Търгът ще се проведе на 20.02.2013 година в 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 27.02.2013 година в 14:30 часа