Търгът ще се проведе на 16.09.2014 година в 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 23.09.2014 година в 15:00 часа