Търгът ще се проведе на 06.11.2013 година в 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 13.11.2013 година в 14:00 часа