Търгът ще се проведе на 02.07.2012 година в 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 09.07.2012 година в 16:00 часа