Плащането на данъци и такси към община Ситово може да се извърши по следните начини:

1. В сградата на община Ситово с адрес ул. Трети март №72;

2. Изнесени каси по населените места на Община Ситово;

3. По банков път – по банковата сметка на общината;

4. С пощенски запис;

5. Easy pay;

6. еPay;