АНКЕТНА КАРТА
ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
В ОБЩИНА СИТОВО

 

Уважаеми потребители на административни услуги, вашето мнение и препоръки са изключително важни, за да подобрим качеството на административното обслужване. За да постигнем това, отговорете на следните въпроси в анкетите за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Ситово.

Попълнените анкети, изпращайте на e-mail: sitovo@sitovo.bg

Краен срок до 31.12.2022 г.

Благодарим Ви за отделеното време!