Заповед №РД-01-435/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването

Въвеждане на временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г.