Кмет на кметство с. Босна, Община Ситово

Денис Рюстем
Телефон 08662/22-48 ;  GSM: 0886591994
E-mail bosna@sitovo.bg
Адрес Ул. „Първа“ №18
Пощенски код 7533
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

 Кметски наместник  с. Гарван, Община Ситово
Димитър  Неделчев
Телефон 08669/22-15 ; GSM: 0886 592 070
E-mail garvan@sitovo.bg
Адрес Ул. „Първа“ №2
Пощенски код 7589
Работно време 08:00 ч.– 17:00 ч.

 

 Кмет на кметство с. Добротица, Община Ситово

Искра Георгиева
Телефон 08669/22-62; GSM: 0886592077
E-mail kmetstvodobrotica@gmail.com
Адрес Ул. „Добруджа“ №18
Пощенски код 7531
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

Кметски наместник  с. Ирник, Община Ситово    

Яна Стоянова
Телефон 08662/22-46; GSM: 0885300721
E-mail kmetstvoirnik@abv.bg
Адрес Ул. „Трета“ №5
Пощенски код 7661
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Искра, Община Ситово

Вилдан  Мемиш
Телефон 08665/22-80; GSM: 0882 356 124
E-mail iskra@sitovo.bg
Адрес Ул. „Образцова“ №13
Пощенски код 7580
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Любен, Община Ситово

Еджевит  Шабан
Телефон 08662/22-52; GSM: 088 659 1997
E-mail kmetstvo_luben@abv.bg
Адрес Ул. „Първа“ №2
Пощенски код 7534
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

Кметски наместник  с. Нова Попина, Община Ситово

Костадин  Тодоров
Телефон 08665/23-37; GSM: 0885 300 723
E-mail novapopina@sitovo.bg
Адрес Ул. „Първа“ №16
Пощенски код 7582
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

Кметски наместник с. Поляна, Община Ситово

Красимира Ангелова
Телефон 08664/22-33; GSM: 0884484131
E-mail polyana@sitovo.bg
Адрес Ул. „Първа“ №35А
Пощенски код 7584
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

Кмет на кметство с. Попина, Община Ситово

Светла  Удрева
Телефон 08668/22-19; GSM: 0882797838
E-mail popina@sitovo.bg
Адрес Ул. „Първи май“ №58
Пощенски код 7590
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

Кметски наместник с. Слатина, Община Ситово

Николинка  Димитрова
Телефон 08663/29-49; GSM: 0885 099 171
E-mail
Адрес Ул. „Втора“ №2
Пощенски код 7585
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.

 

Кметски наместник с. Ястребна, Община Ситово
Бейсин  Якуб
Телефон  0887 085 283
E-mail
Адрес
Пощенски код 7664
Работно време 08:00 ч. – 17:00 ч.