ЕЛЕКТРОННИ  УСЛУГИ НА ОБЩИНА СИТОВО

За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от общинска администрация Ситово, е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП)  .

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги
Заявяват се услуги, които са включени в единния модел на Държавната агенция за електронно управление. Предлаганите услуги са в общо централизирано заявление, което се подава чрез портала eGov.bg
Административен регистър
Съдържа информация за всички услуги, които се предоставят от общинска администрация Ситово и дава възможност за изтегляне на бланките и заявленията към тях. В последствие могат да бъдат връчени чрез Системата за сигурно електронно връчване
Система за сигурно електронно връчване
Чрез Системата за сигурно електронно връчване може да връчите или получите документ от общинска администрация Ситово. Изисква се ПИК от НОИ, или Квалифициран електронен подпис.
Справка за местни данъци и такси
Необходим е ПИН код от  Местни данъци и такси – Ситово.