ОБЯВА

Със Заповед №ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 486 вакантни длъжности за войници в гарнизоните: Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Карлово.

Основни изисквания – средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 06.03.2017 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086/ 833 257
Офиси за военен отчет в общините