О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 1112/26.10.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за сержанти във в.ф 28000- Граф Игнатиево за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански висши училища в страната и чужбина.
Основни изисквания:
– средно или висше образование по специалността, за която кандидатстват.
– не по-възрастни от 33 г. , а лицата по чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 50 години.
– физически здрави, неосъждани.
– психологически пригодни.
Срок за подаване на документите 22.12.2017г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините