С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Имунизационният кабинет на РЗИ-Силистра предоставя възможност
за ваксинация без предварително записване на:

5 февруари 2022г. (събота) от 11.00 до 13.00ч.

6 февруари 2022г. (неделя) от 10.00 до 13.00ч.

Кабинетът е с адрес:
гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 82 (сградата на ХЕИ)
––––––––––––––––––––––––––––––
Имунизационният кабинет на ДКЦ-Силистра предоставя възможност
за ваксинация без предварително записване на:

5 февруари 2022г. (събота) от 10.00 до 12.00ч.

Кабинетът е с адрес: гр. Силистра, ул. „Д-р Анастас Янков“ № 2 (сградата на градска поликлиника)