Общинска администрация Ситово, уведомява жителите на Общината, че на основание чл.30, ал.4 и чл.11, ал.6 от ЗОБ, във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.47, и чл.18, от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Ситово кмета на Общината ще представи за публично обсъждане годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и Проекта на бюджет за 2013г. на Община Ситово , пред местната общност на 12.02.2013г. от 10.00 до 12.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет с.Ситово, ул.”Трети март” № 72.