Търгът ще се проведе на 29.10.2012 година от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 05.11.2012 година от 9:30 часа