Българските граждани без военна подготовка,
желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс,
организиран от Министерството на отбраната
в Единен център за подготовка – Плевен.
Курсът ще се проведе за времето от 20.11.2017г. до 15.12.2017 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините