Обява за търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти, общинска собственост

Търгът ще се проведе на 16.09.2014 година в 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 23.09.2014 година в 15:00 часа

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – пасища и мери за срок от 10 години

Търгът ще се проведе на 06.11.2013 година в 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 13.11.2013 година в 14:00 часа

Обявява търг с явно и тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти, общинска собственост

Търгът ще се проведе на 20.02.2013 година в 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 27.02.2013 година в 14:30 часа

Община Ситово обявява търг с явно и тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на общинска собственост

Търгът ще се проведе на 29.10.2012 година от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 05.11.2012 година от 9:30 часа

Община Ситово обявява търг с явно и тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на общинска собственост

Търгът ще се проведе на 02.07.2012 година в 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ситово, повторно търгът ще се проведе на 09.07.2012 година в 16:00 часа