Със заповед № ОХ – 1160 /08.11.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 28 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ – 1160 /08.11.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 28 вакантни длъжности за войници в
68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

Основни изисквания:

-средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от военна служба),да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.
Срок за подаване на документите 26.01.2017г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Със заповед № ОХ- 1112/26.10.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за сержанти във в.ф 28000- Граф Игнатиево

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 1112/26.10.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за сержанти във в.ф 28000- Граф Игнатиево за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански висши училища в страната и чужбина.
Основни изисквания:
– средно или висше образование по специалността, за която кандидатстват.
– не по-възрастни от 33 г. , а лицата по чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ, да не са по-възрастни от 50 години.
– физически здрави, неосъждани.
– психологически пригодни.
Срок за подаване на документите 22.12.2017г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините

Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс

Българските граждани без военна подготовка,
желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс,
организиран от Министерството на отбраната
в Единен център за подготовка – Плевен.
Курсът ще се проведе за времето от 20.11.2017г. до 15.12.2017 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините