Регистър на подадени декларации за несъвместимост ОС-Ситово

КМЕТОВЕ:

Вилдан Мемиш-по ЗПКОНПИ

Денис Рюстем-по ЗПКОНПИ

Еджевит Шабан-по ЗПКОНПИ

Искра Георгиева-по ЗПКОНПИ

Йорданка Костадинова-по ЗПКОНПИ

Николинка Димитрова-по ЗПКОНПИ

Светла Удрева-по ЗПКОНПИ

Сезгин Алиибрям-по ЗПКОНПИ

Димитър Неделчев-по ЗПКОНПИ

Мария Илиева-по ЗПКОНПИ

Севджан Адем-по ЗПКОНПИ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

Анелия Йорданова-по ЗПКОНПИ

Билгин Яхя-по ЗПКОНПИ

Деница Цветкова-по ЗПКОНПИ

Ервин Ибрям-по ЗПКОНПИ

Мирослава Тодорова-по ЗПКОНПИ

Николай Неделев-по ЗПКОНПИ

Ридван Кязим-по ЗПКОНПИ

Розин Христов-по ЗПКОНПИ

Сания Юсуф-по ЗПКОНПИ

Седат Ариф-по ЗПКОНПИ

Станчо Арсов-по ЗПКОНПИ

Ангел Ангелов-по ЗПКОНПИ

Дженгис Ахмед-по ЗПКОНПИ

 

КМЕТОВЕ:

Вилдан Мемиш-чл.12,т.1 т.2

Денис Рюстем-чл.12,т.1 т.2

Димитър Неделчев-чл.12,т.1 т.2

Еджевит Шабан-чл.12,т.1 т.2

Искра Георгиева-чл.12,т.1 т.2

Йорданка Костадинова-чл.12,т.1 т.2

Николинка Димитрова-чл.12,т.1 т.2

Светла Удрева-чл.12,т.1 т.2

Сезгин Алиибрям-чл.12,т.1 т.2

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

Анелия Йорданова-чл.12,т.1 т.2

Билгин Яхя-чл.12,т.1 т.2

Деница Цветкова-чл.12,т.1 т.2

Ервин Ибрям-чл.12,т.1 т.2

Мариана Панова-чл.12,т1 т.2

Мирослава Тодорова-чл.12,т.1 т.2

Николай Неделев-чл.12,т.1 т.2

Петър Русев-чл.12,т.1 т.2

Ридван Кязим-чл.12,т.1 т.2

Розин Христов-чл.12,т.1 т.2

Сания Юсуф-чл.12,т.1 т.2

Севджан Адем-чл.12,т.1 т.2

Седат Ариф-чл.12,т.1 т.2

Станчо Арсов-чл.12,т.1 т.2, т.4

Юмюхан Расим-чл.12,т.1 т.2