По данни към февруари 2007 г. населението на Община Ситово наброява 6333 души, които живеят в 12 населени места, както следва:

с. Босна 425
с. Гарван 467
с. Добротица 516
с. Ирник 102
с. Искра 2027
с. Любен 692
с. Нова Попина 94
с. Поляна 162
с. Попина 768
с. Ситово 941
с. Слатина 128
с. Ястребна 11

Населението на общината наброява 3158 мъже и 3175 жени, почти поравно разпределени в 12-те населени места на общината.

На територията на община Ситово живее смесено население, от което българите представляват 52,4%.

Естественият прираст е отрицателен – 76, като общината се отличава със сравнително по-ниска миграция в сравнение с останалите общини в областта.

Само две от селата в общината имат положителен естествен прираст – Искра и Босна.

Възрастовата структура на населението е значително влошена, като през последните години се забелязва влошаване на възрастовата структура:

На територията на Ситово населението към 2007 г. е, както следва:

от 0 до 7 години 367
от 7 до 13 години 412
от 14 до 17 години 300
от 18 до 58 години (жени) 1526
от 18 до 62 години (мъже) 1912
над 58 години (жени) 1121
над 62 години (мъже) 695